Online Magazín

Zváracie elektródy na hliník je určite potrebné skladovať v zodpovedajúcich podmienkach

Vďaka zváracím elektródam na hliník si teda dokážeme vytvoriť požadovaný spoj potrebných komponentov a v záujme každého z nás je, aby bola jeho kvalita na čo možno najvyššej úrovni. Elektrody na zvaranie hlinika je preto potrebné z toho pohľadu skladovať v maximálne vyhovujúcich podmienkach a pri dodržaní všetkých odporúčaní uvedených na obale zo strany výrobcu. Jedným z najväčších nepriateľov zváracích elektród na hliník je teda vlhkosť a ochrana by v tomto smere mala byť zabezpečená na čo najvyššej úrovni. Prítomnosť vlhkosti na zváracích elektródach na hliník by následne výraznou mierou vplývala na životnosť a kvalitu spoja. Po relatívne krátkom čase by sme mohli v mieste zvaru začať objavovať neželané trhliny, ktoré by mohli celú aplikáciu ohroziť. Skladovanie elektród môže byť problematické na strane ich nového majiteľa, ale aj predajcu. Už v obchode je preto potrebné dbať na celistvosť obalu, ktorý je vo väčšine prípadov vyrobený z papiera. To by nemuselo automaticky znamenať problém, no v krabičke by mali byť zváracie elektródy na hliník ešte dodatočne zabalené, povedzme do plastovej fólie. 

Zváracie elektródy na hliník a niekoľko zásadných informácií pre ich správne skladovanie

Elektrody na zvaranie hlinika a ich skladovanie
Informácie o elektródach na zváranie hliníka

Vizuálna kontrola elektród je teda v procese ich kúpy veľmi dôležitá a výrobcovia neraz siahnu po dodatočnom zabalení každého kusu samostatne tak, aby riziko navlhnutia materiálu dostatočne minimalizovali. Tieto techniky na strane výrobcov sú v mnohých prípadoch naozaj nápadité a dostupných je viacero možných riešení. Špeciálne zloženie takéhoto obaľovacieho materiálu je schopné proces navlhnutia elektródy dostatočne spomaliť. Ďalším riešením je napr. vákuové balenie. Pri jeho využití je vzduch z obalu vysatý, vďaka čomu je riziko prenikania vlhkosti eliminované na veľmi dobrej úrovni. Existujú pritom aj odporúčania na podmienky skladovania a tie by mali byť dodržané bez ohľadu na typ obalu, v ktorom sú zváracie elektródy na hliník uložené. Teplota na mieste skladovania by nemala klesnúť pod odporúčanú hranicu 15 stupňov a vlhkosť vzduchu by mala konštantne dosahovať úroveň maximálne 60%. Pokiaľ skladujeme elektródy v načatom balení, je riziko ich navlhnutia vyššie pri ich použití a z tohto dôvodu by sme ich mali otestovať vďaka skúšobnému návaru. Kvalitné zváračské náradie nájdete na webovej stránke https://www.interweld.sk/.