Online Magazín

Ktoré zaujímavosti o Slovensku sú pre vás veľkou neznámou?

Aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou, čo sa týka kultúry i prírody, rozhodne má čo ponúknuť. Práve to je dôvod, pre ktorý na našom území počas celého roka vítame zahraničných turistov. Pravdou však je, že sú zaujímavosti o Slovensku, o ktorých netušia ani našinci. Viete napríklad, koľko hradov a zámkov sa na našom území nachádza?

Posilnenie imunity je v týchto mesiacoch dôležité

V súčasnosti sa nachádzame v období, počas ktorého je dôležité neustále zvyšovať našu imunitu. Jej stav sa mení prakticky zo dňa na deň a má výrazný vplyv na zdravie človeka. Z toho dôvodu je pre nás imunita kľúčová vec. Imunitu v skratke možno charakterizovať ako schopnosť ľudského organizmu brániť zdravie človeka voči rozličným ochoreniam, ktoré na

Rieky na Slovensku sú našim skutočným pokladom

Slovensko je bohatá krajina, najmä čo sa týka prírody. I keď sa mestá čoraz viac a viac rozrastajú, stále si zachovávame pomerne dosť lesov, lúk i hôr. Na našu krásnu prírodu sa každoročne prichádzajú pozrieť aj zahraniční turisti. Už len také Vysoké Tatry patria medzi naše najnavštevovanejšie miesta. Vodné toky a nádrže sú takisto našim bohatstvom.