barevný model  L*a*b

Jak barevný model RGB, tak model CMYK jsou vždy závislé na konkrétním zařízení a omezené použitím konkrétních primárních barev. Proto nikdy nemohou dosáhnout celého rozsahu barev (gamutu), které vidí lidské oko. Proto byl definován tzv. L*a*b (často jen LAB, přesněji CIELAB) barevný prostor, který je schopen obsáhnout celé viditelné spektrum a navíc je nezávislý na zařízení. Proto je často používán jako referenční a často vyobrazen jako typická barevná podkova.


Jak vyplývá z obrázku, barevný model LAB je svým gamutem největší a je navíc nezávislý na zařízení. Proto se často používá jako referenční barevný model.

Podobně jako RGB potřebuje i LAB model tři veličiny pro popis barvy. Složka L je Luminance s hodnotami od 0 do 100 % (0 % = černá, 100 % = bílá) a popisuje tedy jas bodu. Složky a a b potom popisují barvu bodu, přičemž a ve směru červeno/zeleném, b ve směru modro/žlutém.


Pro popis barvy v modelu LAB se používá složka L (jas) a dvě barvonosné složky a a b.

Příklad praktického využití modelu LAB je při doostřování fotografií ve Photoshopu. Před ostřením se fotografie převede do LAB modelu a potom se doostří pouze L složka. Tím se doostří pouze jasový kanál a nikoliv barvy, což redukuje vznik nepěkných barevných artefaktů na hranách.

Viz též Adobe RGB, CMYK, Gamut, HSB (HSV), RGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.