Online Magazín

Výkup elektřiny – cena za kterou elektrickou energii vykoupí distribuční společnost

Solární panely na mnoha domech neustále přibývají. Zatímco v nedávné minulosti byla tato problematika poměrně neznámá, postupem času si našli své místo. Stále více domácností využívá energii slunce, aby ušetřilo nemalé finanční prostředky. S pomocí solární energie lze pokrýt v letních měsících až 100 % nákladů za elektrickou energii. Během jarních a podzimních měsíců je procento o něco nižší, ale stále ne zanedbatelné. Existují dva základní fotovoltaické systémy. Jeden zajišťuje také možný prodej přebytečné elektrické energie. Výkup elektřiny cena je přitom stanovena odběratelem elektrické energie a je stanovena podle určitého vzorce a přesně dohodnuta za podepsaných smluvních podmínek.

Typy solárních systémů a způsob prodeje elektrické energie vyrobené domácnosti

Výkup elektřiny cena pro firmy
Stále více domácností využívá energii slunce,

Energii ze slunce, tedy solární energii lze využívat dvěma způsoby – k výrobě elektřiny nebo tepla. Při výrobě elektřiny mluvíme o fotovoltaice. Existují dva základní fotovoltaické systémy. První se skládá ze solárních panelů, které přeměňují sluneční světlo na DC proud, solární měnič, který přeměňuje DC proud na AC proud. Druhý systém obsahuje navíc ještě akumulátory, tedy baterie, které akumulují elektrickou energii a domácnost ji využívá v době, kdy již slunce nesvítí. Při zvolení prvního systému jsou z jednoduchých důvodů finančně výhodnější vstupní náklady, a kromě toho lze přebytečnou elektrickou energii prodat distribuční síti. Přesto se tento typ fotovoltaického systému více doporučuje pro ty domácnosti, které jsou schopny utratit větší část elektrické energie v době, kdy svítí slunce. Vzhledem k tomu, že nejvíce elektrické energie je vyráběno během letních měsíců, je dobré, když v této době má domácnost větší odběr elektrické energie. To zaručí pokud domácnost například ohřívá vodu v bazénu nebo vlastní vířivou vanu. Elektrickou energii, která není domácností spotřebována je možné prodat distributorovi elektrické energie. Výkup elektřiny cena závisí na množství solárních panelů, na množství slunečních dní, na spotřebované elektrické energii atp. Výkup elektřiny se odečte od celkové ceny za elektrickou energii. Ale tímto způsobem je opravdu možné zajistit si energetickou nezávislost. Více informací o tomto tématu i přesnější výpočty výkupu elektřiny zjistíte na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/