světelnost (lens speed)

Světelností se označuje největší možný průměr clony, kterého je objektiv schopen. Světelnost se obvykle zapisuje ve tvaru clonového čísla a tedy např. jako f/2.8. Zavřít clonu (zmenšit otvor) dokáže každý objektiv, ale základní funkce objektivu je doprava světla na senzor a tak možnost otevřít clonu (tj. světelnost) je zásadní.

Světelnost je definována a každý objektiv ji dosáhne jen při zaostření na nekonečno. Při zaostření na bližší vzdálenost je proto třeba počítat s poklesem světelnosti. Tento efekt se nejvíce uplatní u makroobjektivů, které dosahují svého největšího zvětšení právě při extrémně krátkých zaostřených vzdálenostech a nejsilnější pokles světelnosti tedy nastane při minimální zaostřovací vzdálenosti.

Zaostřená vzdálenost 56 cm 41 cm 35 cm 31 cm
Zvětšení - 1:5 1:3 1:2 1:1
Reálná světelnost 2.8 3.6 4.1 4.6 5.9

Ukázka poklesu reálné světelnosti u makroobjektivu s ohniskem 100 mm při zaostřování na blízké vzdálenosti, kde objektiv dosahuje uspokojivých měřítek pro makro.

Dobrá světelnost umožní fotografovat za špatných světelných podmínek. Pro srovnání - typická světelnost dobrých objektivů s pevnou ohniskovou vzdáleností (není to zoom) bývá f/1.8 a expoziční čas při slabším světle vyjde např. 1/60 sec. Profesionální zoom objektivy dosahují typické světelnosti f/2.8 a při stejném světle a ISO vyjde s nimi expoziční čas 1/25 sec, zatímco světelnost běžných např. setových zoom objektivů je f/4, kdy expoziční čas při stejném světle a ISO vyjde již 1/13 sec.

Světelnost má také vliv na hloubku ostrosti. Tím, že je možné hodně otevřít clonu, je možné dosáhnout velmi malé hloubky ostrosti a to např. i u širokoúhlých a normálních objektivů, jejichž hloubka ostrosti je přirozeně velká. Světelnost objektivu se ale neuplatní tam, kde je třeba kvůli hloubce ostrosti hodně clonit (například u krajiny či interiérů). Hodně otevřená clona má také negativní vliv na kvalitu kresby objektivu a to zejména v rozích a proto plné využití světelnosti objektivu je třeba zvážit tam, kde je vysoký požadavek na kvalitu kresby.


Světelnost objektivu obvykle prozradí pohled na průměr zadní (výstupní) čočky. Vlevo objektiv se světelností f/1.2, vpravo se světelností f/4.

Zoom objektivy často udávají svojí světelnost pro počáteční a koncové ohnisko - například 28-105mm/3.5-4.5. Znamená to, že na ohnisku 28 mm má objektiv světelnost 3.5, kdežto na ohnisku 105 mm ji má 4.5. Objektiv tedy mění svoji světelnost se zoomem. Příčina tohoto jevu viz clonové číslo. Naopak značení 28-105mm/2.8 znamená, že objektiv zachovává svoji světelnost v celém zoom rozsahu. Tyto objektivy jsou však dražší, větší a těžší.

Viz též Clona, Clonové číslo, Hloubka ostrosti, Ohnisková vzdálenost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.