Online Magazín

Šalovanie schodov zabezpečí pevnosť a stálosť schodiska

Výstavba rodinného domu nie je vôbec jednoduchý proces. V prípade, že sa chystáte riešiť svoje bývanie touto cestou určite oslovte odborných majstrov. Pri výbere konkrétneho typu rodinného domu zaváži viacero faktorov. V prípade, že je váš pozemok malý a máte veľkú rodinu, tak určite oceníte viacposchodový dom. Pri tomto type domu stavitelia musia riešiť dodatočné práce ako šalovanie schodov, skladba podlahy horného obytného poschodia, prívod vody, tepla či elektrickej energie na ďalšie poschodie alebo montáž strešných okien ak sa pre ne rozhodnete.

Schodisko na viac ako sto rokov

Šalovanie schodov a jeho výhody
Výhody šalovania schodov

Šalovanie schodov je odborný proces, ktorý sa v stavebníctve používa už roky. Momentálne nie je žiadny lepší a overenejší proces na výstavbu schodiska. Šalovanie schodov sa využíva nielen na budovanie schodov pri prechode z jedného poschodia na druhé v rodinnom dome, ale aj pri budovaní schodiska pri vstupe do domu, na terasu či v rámci verejných komunikácii, na preklenutie výškových rozdielov. Schodisko sa môže urobiť aj z dreveného či kovového materiálu, takýto typ schodiska sa používa predovšetkým na chatách, pri točitom schodisku alebo na poschodiach, ktoré sa nesmú zaťažovať. Nakoľko sa šalovanie schodov používa pri budovaní schodov z betónu, jeho váha je značná. Ide v podstate o vytvorenie akejsi formy z drevených dosiek, ktorá má predstavovať základ pre budúce schodisko. Táto forma sa nazýva debnenie. Profesionálna firma pri šalovaní schodov vychádza z projektovej dokumentácie, kde je presne vypočítané v akej výške majú byť jednotlivé schody, tak aby boli všetky rovnaké a zároveň chôdza po nich bola príjemná. Po vytvorení drevnej formy sa jednotlivé schody vyplnia železnými tyčami, ktoré sú vzájomne poprepájané, čím vytvárajú akúsi sieť na ktorú sa následne vyleje tekutý betón. Po zaliatí železných častí do požadovanej výšky nastáva proces schnutia. Vďaka železným roxorom sa jednotlivé časti betónu previažu a schody budú pevné a nebudú praskať. Nakoľko má schodisko slúžiť majiteľom minimálne toľko rokov ako samotný dom, tak je nevyhnutné aby bolo postavené z naozaj kvalitných materiálov a s odborným prístupom majstrov. Výstavba schodiska nie je lacná záležitosť, a spotreba materiálu tiež nie je zanedbateľná. Preto by bola veľká škoda, ak by bolo schodisko zhotovené neprofesionálnym prístupom.

Vyberte si tých správnych majstrov

Staviate viacposchodový rodinný dom, ktorý pevnosťou udrží váhu betónového schodiska? Spoľahnite sa na odborníkov. Šalovanie schodiska si vyžaduje šikovných, zručných majstrov so zodpovedným prístupom a rokmi praxe. Ak takýchto hľadáte, tak navštívte internetovú stránku https://www.mojmurar.sk/.