Online Magazín

Pozreli sme sa na stykač a niektoré z najčastejšie sa vyskytujúcich porúch pri tomto type zariadení

Ako už z titulku tohto článku vyplýva, tak v nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na niektoré z porúch, ktoré pri stykači vznikajú, resp. je realizované jeho nesprávne zapojenie. Hneď ako prvú by sme teda uviedli skutočnosť, že hlavný odpor v mieste kontaktu je až neprimerane veľký. Dôležitou skutočnosťou pre vznik tejto situácie na stykači býva, že dôjde ku skratu. V praxi sa však vyskytuje oveľa širší okruh týchto skutočností a medzi tie ďalšie radíme napríklad nerovnosť v mieste kontaktnej plochy alebo oxidáciu kovu. Stykač je následne potrebné aspoň sčasti rozobrať a presnejšie nás bude zaujímať v tomto momente kontaktná skrinka. Porucha môže byť celkom banálnou a jej vyriešenie nemusí hneď byť až tak ťažko realizovateľným ako sa môže zdať. Pokiaľ je vzniknutá situácia skutočne dôsledkom oxidácie plechu, tak k odstráneniu poruchy nám bude stačiť leštiaca sada či brúsny papier. 

Stykač je vo všeobecnosti spoľahlivým zariadením, no aj v jeho prípade sa môžu vyskytnúť isté komplikácie 

Stykač je spoľahlivé zariadenie
Časté poruchy stykača

Stykač sa teda počas svojej prevádzky môže stretnúť aj s tzv. Kontaktným zváraním. Ideálnym spôsobom ako vzniknutý stav napraviť je teda takýto kontakt vymeniť. Pre takto vzniknutú situáciu je pritom úplne bežné, že niektoré z vodivých látok priľnú na vnútornú časť stykača. Situácia sa pritom môže zásadnou mierou podpísať pod výkon zariadenia. Tým ideálnym riešením teda bude stykač vymeniť a ak vezmeme do úvahy fakt, že v hre je naša vlastná bezpečnosť a aj riziko vzniku istej majetkovej ujmy, tak zariadenie bude potrebné bez väčších úvah proste vymeniť. Na rad prichádza ďalšia porucha a pri nej dochádza k samovoľnému odpájaniu špirálových kĺbov. Bezprostredne po identifikácii tejto poruchy sa môže zdať jej náprava prakticky neriešiteľnou a základ pre vznik popísanej situácie teda vytvára skutočnosť, že stykač je v prevádzke až príliš často. Výraznou mierou sa pod takýto stav podpisuje aj práca zariadenia s prúdom vo vysokých úrovniach. Spoje v mieste kontaktu s cievkou sa môže v dôsledku uvedeného ľahko opotrebovať a toto následne vyústi do nefunkčnosti zariadenia.  Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac kliknite na webovú stránku https://www.legrand.sk/.