Online Magazín

Podnikateľský zámer by mal mať dostatočnú vypovedaciu schopnosť pre všetky zainteresované strany

Podnikateľský zámer by mal byť v hľadáčiku každého podnikateľa. Správne formulovanie a zostavenie podnikateľského zámeru by malo stáť nad všetkým ostatným a mal byť istým prínosom pre všetky subjekty, ktoré s ním prídu do kontaktu a potrebujú si ho z nejako dôvodu naštudovať. Pre koho je však takýto podnikateľský zámer určený? Primárne určenie podnikateľského zámeru je pre interné potreby a všetky zložky v rámci internej organizačnej štruktúry. Z finančného hľadiska by malo byť podnikateľovi zrejmé, či sa mu daný plán v oblasti podnikania oplatí a či je takáto činnosť udržateľná z dlhodobého hľadiska. Napĺňanie podnikateľského zámeru, o ktorom vieme že je odsúdený na zánik a nečaká ho dlhá budúcnosť, zrejme nebude to pravé a všetko dôležité by sme si následne mali dostatočne dobre premyslieť. 

Podnikateľský zámer a jeho zostavenie je dôležitou aktivitou a mali by sme jej pripisovať dostatočnú dôležitosť

Podnikateľský zámer hneď na začiatku podnikania
Kľúčová podstata podnikateľského zámeru

Orientácia podnikateľského zámeru však nie je výlučne smerovaná len do vnútra podniku a tu sa stretávame aj s externým pohľadom. Podnikateľský zámer býva neraz zostavovaný aj z hľadiska potreby financovania z externého prostredia. Typickými subjektami sú v tomto smere rôzni investori a komerčné banky, ktoré si každú svoju investíciu dobre premyslia. V rámci procesu rozhodovania a schvaľovania tejto investície budú rozhodne posudzovať aj podnikateľský zámer. Údaje v ňom by teda mali konkrétne, merateľné v budúcnosti a mali by vychádzať z reálnych základov. Aj na kvalite podnikateľského zámeru totižto stojí rozhodovanie týchto externých subjektov. Bežná prax však neraz ukazuje, že mnohí podnikatelia jeho zostavenie úplne ignorujú a zámeru nepripisujú vôbec žiadnu dôležitosť. Dôvodom často býva, že podnikateľské prostredie považujú za dynamické a podmienky v ňom sa dokážu veľmi rýchlo meniť. Tento pohľad však nie je správny a pokiaľ by prostredie alebo trh prešli nejakými zásadnými zmenami, potom si takáto situácia pýta zmenu zámeru a jeho čiastočné alebo úplné preorientovanie. Áno, tieto zmeny so sebou prinesú istú dávku prácnosti vo vzťahu k prerobeniu rôznych dokumentov vo firme, no prinesú so sebou aj určitú aktualizáciu a pomôžu nám získať nový pohľad na danú problematiku. Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://marekstraka.com/podnikatelsky-plan-1/.