Online Magazín

Kotly na drevo – pomocníci nielen v zimných mesiacoch

Vykurovanie je jednoducho nevyhnutná záležitosť. Aj keď je vykurovanie vo svojej podstate výhradnou činnosťou na získavanie tepla, niektoré domácnosti sú nútené vykurovať aj v lete, a to kvôli získaniu teplej úžitkovej vody. Za najlepšiu alternatívu sa javí vykurovanie pomocou dreva, nakoľko drevo patrí medzi lacnejší vykurovací materiál. Túto činnosť umožňujú kotly na drevo

Vykurovanie domácnosti pomocou dreva

Kotly na drevo a ich rozdelenie
Výkon kotlov na drevo podľa veľkosti

Drevo – všade, kam sa okolo nás rozhliadneme ho nájdeme dostatok. Drevo patrí tak medzi najstarší stavebný materiál, ako aj medzi základ v prípade, ak chceme získať teplo. Veď návod na to, ako rozrobiť oheň v prírode a o tom, že budeme potrebovať len kvalitné a vysušené drevo a dva kamene vie asi každý z nás. Kotly na drevo patria tiež medzi najstaršie kotly všeobecne. Aj keď sa v súčasnosti začínajú objavovať kotly nové a svojim spôsobom efektívnejšie, ešte stále sú tie na drevo veľmi obľúbené. A to z jednoduchého dôvodu – drevo ako vykurovací prostriedok je veľmi lacné. Výhodou je však to, že drevo patrí do kategórie obnoviteľných zdrojov. Je teda v našom okolí v neobmedzenom množstve a súčasne má aj schopnosť sa samo obnovovať. Ďalšou výhodou je aj to, že je možné si ho ľahko uskladniť. Je síce potrebné mať dostatok priestoru, ale stačí si zásoby doplniť len pár krát za rok. Technológia spaľovania dreva tiež prešla v posledných rokoch výraznou zmenou. Ešte pred niekoľkými rokmi sme boli svedkami toho, že akonáhle začala zimná sezóna, hlavne na dedinách sa začalo kúriť vo veľkom a skoro všade sa nachádzal dym. A o tom, že dym nadpriemerne znečisťuje životné prostredie sa asi netreba zmieňovať. Rozdiel medzi kotlom na drevo, ktorý nájdeme na trhu v súčasnosti a medzi kotlami, ktoré zaberali trh pred niekoľkými rokmi spočíva hlavne v tom, že takéto kotly sa plnia ručne a sú zväčša dvojkomorové. Výhodou je hlavne to, že aj v prípade, ak dlhšie nevykuruje, kotol si jednoducho bude brať zo zásob, ktoré sú v týchto komorách nahromadené. Nebudete teda musieť neustále dopĺňať jeho zásoby. 

Všetko, čo o vykurovaní drevom potrebujete vedieť

Kotly na drevo ponúkajú množstvo výhod. Najčastejšie sa však spomínajú len tie najväčšie. Ak chcete vedieť aj o ostatnom, čo pomocou takehoto spôsobu vykurovania získate, navštívte http://vykurovanie24.sk/, kde získate všetky informácie o tom, na akom princípe takéto kotly fungujú a aké sú ich najväčšie výhody!