Online Magazín

Kondenzačné kotly sú efektívnym a ekonomickým variantom vykurovania

Princíp fungovania kondenzačných kotlov je teda založený na spracovávaní zemného plynu. Ako z každého zariadenia tohto typu, tak aj z kondenzačných kotlov by mal chcieť ich majiteľ získať čo najväčší úžitok. Pre dosiahnutie tejto méty alebo aspoň priblíženie sa k tejto hranici je nutné dodržiavať zopár pravidiel. Až reálna prevádzka a starostlivosť o kondenzačné kotly zo strany zákazníka preverí ich skutočnú efektivitu v praxi. Ešte pred uvedením do prevádzky by sme si však mali uvedomiť fakt, že kondenzačné kotly nám dávajú možnosť vykurovať oveľa efektívnejšie zo zreteľom na ekonomickú stránku, tak by sme to mali určite využiť. 

Kondenzačné kotly predstavujú moderné a nadčasové riešenie v otázke vykurovania

Kondenzačné kotly do domu
Vykurovanie s kondenzačnými kotlami

Cena tradičných kotlov môže byť o niečo nižšia, no ideálny svet neexistuje a takéto riešenia majú niekoľko zásadných nevýhod. Návratnosť investície hrá jednoznačne v prospech kondenzačných kotlov. V prípade tradičných kotlov je za to isté obdobie spálené väčšie množstvo paliva. V dôsledku toho teda vzniká aj vyššia produkcia spalín, a teda aj škodlivín. Ich činnosť je navyše vykonávaná pri vyšších teplotách a následne dochádza k vyššej kumulácii škodlivín. Tieto skutočnosti následne predstavujú nemalú dávku rizika pre životné prostredie a samozrejme pre naše zdravie. Na efektivitu celého vykurovacieho systému a taktiež kotlov má vplyv aj činnosť ich majiteľa. Väčšina z opatrení si však nevyžaduje žiadne zásadné zásahy. Príkladom je skutočnosť, že ak budeme kotol udržiavať na nižších úrovniach teploty, tak jednotka je schopná vyťažiť zo spalín maximálne možný objem vody. V prípade, že sa rozhodnete pre tento systém, bolo by vhodné vynechať inštaláciu klasických radiátorov. V týchto podmienkach by mohli do značnej miery pôsobiť rušivo, keďže vyžadujú viac paliva. Aby bolo vykurovanie skutočne efektívnym a ekonomickým zároveň, je lepšie siahnuť po podlahovom alebo stenovom variante vykurovania a v týchto podmienkach sa teplota kotla môže pohybovať v nižších teplotách. Zásadnú úlohu zohráva tiež zateplenie nehnuteľnosti a takéto riešenie znižuje nároky na vodu určenú na vykurovanie. Sofistikované riešenia v oblasti kondenzačných kotlov sú navyše obohatené o reguláciu v podobe mikroprocesora a proces vykurovania by mal byť vybavený riadiacim systémom na adekvátnej úrovni. Viac o kondenzačných kotloch nájdete na webovej stránke  https://www.viessmann.sk/.